Blog Image

Nya Zeeland

Om bloggen

Här kommer vi att löpande lämna rapport till våra nära och kära.

Vi har inte som ambition att dagligen skriva på bloggen, utan skriver sporadiskt för att hålla er informerade om vad som händer.

Djur och natur på sydön – överkurs

Nya Zeeland Posted on 2012-12-30 03:07

För ca 180 miljoner år sedan tillhörde Nya Zeeland kontinenten Gondwana. Längst söderut på nuvarande sydön finns fossiliserade rester av en skog som växte då. Platsen heter Curio Bay.


Under Gondwana-epoken fanns dinosaurier och en särskild typ som heter Tuatara (tillhör släktet Rhynchocephalia). När Nya Zeeland hade skiljts från kontinenten Gondwana dog dinosaurierna ut (för 65 miljoner år sedan) men Tuataran finns fortfarande kvar, bara i Nya Zeeland. I naturen hotas den av olika rovdjur som planterats in av européer, t.ex. vesslor, illrar och katter. På museet i Invercargill föder man upp Tuatara i fångenskap och släpper ut i naturen. Den äldsta innevånaren i Tuatara-familjen är Henry 110 år gammal.


Det är kanske lätt att tro att Bluff utanför Invercargill är Nya Zeelands sydligaste punkt (latitud 46 grader 36 min 54 sek syd; longitud 168 grader 21 min 26 sek öst). Men Slope Point ligger lite längre söderut (latitud 46 grader 40 min 40 sek syd; longitud 169 grader 00 min 11 sek öst).


På sydöns stränder ser man ibland Hooker’s sea lion – en av de mest sällsynta och hotade arterna av sjölejon. Stränderna Cannibal Bay och Surat Bay är favoritplatser för sjölejonen och vi lyckades få se två honor och två hannar. Hannarna simmade i vattnet och en av dom kom upp, reste sig på fenorna och kollade in oss.

ia och Hans-GöranDjur och natur på sydön – grundkurs

Nya Zeeland Posted on 2012-12-30 02:22

Vi reste söderut från Dunedin till Invercargill via huvudväg nr 1. Landskapet präglas av lantbruk med djurhållning. Framförallt mjölkkor och får finns här liksom ett flertal stora slakterier och mejerier.


På sträckan Gore – Invercargill (ca 6 mil) mötte vi minst 15 mjölkbilar med släp på väg till Nya Zeelands största mejeri som finns i samma område. Alla mjölkbilar var av märkena Scania eller Volvo!


Jaha, så var det Ingemars kommentar om renar i NZ……Det finns inga renar här och har aldrig gjort det. Jag tror att inslaget i radion handlade om renar i Syd Georgien utanför Sydamerika (där dom har funnits länge) och nu ökat i antal så att växtlighet och djurliv hotas. Renarna ska slaktas bort så att naturen kan återgå till ursprungligt tillstånd. Jag har inget med slakten att göra.

Den enda ”ren” som vi har sett här satt på ett stängsel utanför en gård i The Catlins, ett område på sydöstra sydön.

ia och Hans-Göran