Vi reste söderut från Dunedin till Invercargill via huvudväg nr 1. Landskapet präglas av lantbruk med djurhållning. Framförallt mjölkkor och får finns här liksom ett flertal stora slakterier och mejerier.


På sträckan Gore – Invercargill (ca 6 mil) mötte vi minst 15 mjölkbilar med släp på väg till Nya Zeelands största mejeri som finns i samma område. Alla mjölkbilar var av märkena Scania eller Volvo!


Jaha, så var det Ingemars kommentar om renar i NZ……Det finns inga renar här och har aldrig gjort det. Jag tror att inslaget i radion handlade om renar i Syd Georgien utanför Sydamerika (där dom har funnits länge) och nu ökat i antal så att växtlighet och djurliv hotas. Renarna ska slaktas bort så att naturen kan återgå till ursprungligt tillstånd. Jag har inget med slakten att göra.

Den enda ”ren” som vi har sett här satt på ett stängsel utanför en gård i The Catlins, ett område på sydöstra sydön.

ia och Hans-Göran