För ca 180 miljoner år sedan tillhörde Nya Zeeland kontinenten Gondwana. Längst söderut på nuvarande sydön finns fossiliserade rester av en skog som växte då. Platsen heter Curio Bay.


Under Gondwana-epoken fanns dinosaurier och en särskild typ som heter Tuatara (tillhör släktet Rhynchocephalia). När Nya Zeeland hade skiljts från kontinenten Gondwana dog dinosaurierna ut (för 65 miljoner år sedan) men Tuataran finns fortfarande kvar, bara i Nya Zeeland. I naturen hotas den av olika rovdjur som planterats in av européer, t.ex. vesslor, illrar och katter. På museet i Invercargill föder man upp Tuatara i fångenskap och släpper ut i naturen. Den äldsta innevånaren i Tuatara-familjen är Henry 110 år gammal.


Det är kanske lätt att tro att Bluff utanför Invercargill är Nya Zeelands sydligaste punkt (latitud 46 grader 36 min 54 sek syd; longitud 168 grader 21 min 26 sek öst). Men Slope Point ligger lite längre söderut (latitud 46 grader 40 min 40 sek syd; longitud 169 grader 00 min 11 sek öst).


På sydöns stränder ser man ibland Hooker’s sea lion – en av de mest sällsynta och hotade arterna av sjölejon. Stränderna Cannibal Bay och Surat Bay är favoritplatser för sjölejonen och vi lyckades få se två honor och två hannar. Hannarna simmade i vattnet och en av dom kom upp, reste sig på fenorna och kollade in oss.

ia och Hans-Göran