Läs mer om Malaysia på Utrikespolitiska institutet http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Malaysia