År 2012 som varit ett mycket speciellt år för oss avslutades
i stil genom att vara med på nyårsdansen med den dansklubb i Dunedin (South
Dunedin Dance Club) där jag var medlem i två år. Medelåldern i denna dansklubb
är nog nästan 80 år…..men ett förvånande stort antal bekanta ansikten hälsade
oss välkomna. Vi var klädda i folkdräkt och hade en miniuppvisning där vi
dansade polskor (Bingsjö och Boda) och hambo. Så deltog vi i de andra
dansaktiviteterna också förstås. Kvällen avslutades med Auld Lang Syne och
Happy New Year-kramar till höger och vänster.

Bob och Eunice Sammes från dansklubben är engagerade
volontärer och tågvärdar på turistjärnvägen Taieri Gorge Railway som går från
Dunedin upp genom en brant dalgång till det karga landskapet uppe på platån i
Central Otago. Slutstationen heter Middlemarsch. Järnvägen byggdes under
guldrushen i Otago på 1870-talet. Vi åkte ToR till Middlemarsch med Bob som vår
personliga guide.

Norr om Dunedin alldeles utanför Oamaru finns ett märkligt
geologiskt fenomen på stranden; ett antal klotrunda ”stenar” som
bildats av olika jordlager för miljontals år sedan. Några nya
”stenar” bildas inte, men de som legat begravda i sandstenen vid
strandkanten kommer sakta fram och ser ut att ”rulla ned” på
stranden. För mer info se:

http://en.wikipedia.org/wiki/Moeraki_Boulders

Med denna rapport lämnar vi sydön och åker tillbaka norrut.

Ia och Hans-Göran